24.3 myymälä

Lähteet
lähde visuaallinen markkinointi
liikeidea
myynti
markkinointi
markkinointimixMaslowin tarvehiarkkia
AIDA
- tulee sanoista attention, interest, desire ja action ( miten kohteista herätetään huomiota, kiinnostusta, halua ja saadaan aktivoitumaan ostobrosesseein
-ostaminen tulee tapahtua AIDA-järjestyksessä.
- käytetään kuvaamaan vaiheita.
- auttaa selittämään miten mainonta/markkinointiviestintä vaikuttaa brändivalinnoissa.
- auttaa ostamis prisessin ymmärtämisessä

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

27.3 työprosessin kuvaus

kameratekniikka 18.3 aukko